Средният лихвен процент по потребителските кредити в лева през януари се е увеличил с 0.92% до 13.34% на годишна база. По жилищните кредити в евро увеличението е до 0.15% до 8.75% на годишна база, докато по жилищните кредити в лева е намалял с 0.84% до 9.65%, сочат данни на БНБ.

На месечна база, обаче, средните лихви по потребителските и жилищните кредити в лева отчитат намаление от, съответно, 0.20% и 0.07%. При жилищните кредити в евро пък е отчетено повишение от 0.03%, според данните на националната банка.

От БНБ утомняват, че през януари 2010 г. спрямо януари 2009 г. Годишният процент на разходите /ГПР/ по потребителските кредити в лева се увеличава с 0.87% до 14.48%. ГПР по жилищните кредити в лева, обаче, намалява с 0.87% до 10.38%. По жилищните кредити в евро пък се увеличава с 0.59% до 9.86%.

На месечна база през януари 2010 г. ГПР по потребителските кредити в лева намалява с 0.25%, а по жилищни – с 0.30%. ГПР по жилищните кредити в евро, обаче, се увеличава с 0.30% през януари спрямо декември 2009 г., сочат още данните на БНБ.

През януари 2010 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.94% до 7.20%, а по евровите депозити – с 0.25% до 6.5%. На месечна база също е отчетено намаление.