Стара планина Холд започва обратно изкупуване на 105 хил. акции, или 0.5% от капитала, от утре. Това съобщиха от компанията чрез българската фондова борса.

Минималната цена на обратното изкупуване е 2.15 лв., а максималната – 2.80 лв.

Срокът за извършване на обратното изкупуване е 60 календарни дни.

В случай на изчерпване на определеното количество акции процедурата се прекратява и се счита за успешна. В случай, че в определения срок не се изкупи максималният брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.

Лицензираният инвестиционен посредник е Интернешънъл Асет Банк АД.