Три дружества стартират продажба на права в днешния ден. Това са „Холдинг Нов век”, „Холдинг Варна” и „Българска роза Севтополис”, които са в процедура по увеличаване на капитала. Издадените права позволяват на инвеститора да купи определен брой акции от предстоящите емисии.

Най- много като брой, 1 милион права, пуска за търговия козметичната компания „Българска роза Севтополис”. По този начин тя цели да набере близо 6 милиона лева за обезпечаване на инвестиционни намерения, свързани с изграждането на нови складови помещения и силози и покупката на техника. „Холдинг Нов век” планира продажбата на акции за около 20 милиона лева, с които да изгради туристически комплекс „Камчия”, а другият ходинг „Варна” търси от инвеститорите 50 милиона лева за придобиване на нови активи. 

20 ноември е крайната дата за търговия с правата, а 14 декември е последният срок за записване на акции.