В 18.00ч. днес в Шератон ще бъдат връчени наградите за инвеститор на годината, които се присъждат от Българската агенция за инвестиции. Кметът на София Бойко Борисов ще връчи две от общо девет награди, съобщиха от Столична община

Призьорите са:

Солвей Соди - за инвестиции в химията през 2007 г. в размер на 33 716 хил. лв. Солвей Соди е един от най големите заводи за производство на синтетична калцинирана сода в света.

Девен АД – производство на електроенергия и топлоенергия за технологични нужди по комбиниран способ. Размерът на инвестицията за 2007 г. е 83 272 хил. лв. Реализираните през 2007 г. инвестиционни проекти в Солвей Соди АД и Девен АД възлизат общо на 116 988 000 лв.

Кумерио Мед АД - инвестиция в цветна металургия. Размер на инвестицията за тази година 122 млн. евро. Извън тези инвестиции 200 000 евро са инвестирани в проекти в Пирдоп и Златица , също така са създадени 30 нови работни места по проект за интегриране на ромите.

Шнайдер Електрик – за инвестиция в електротехническата промишленост. Инвестицията в завода в с. Радиново възлиза до момента на 5.6 млн. евро, като 0.8 млн. са вложени в парцела в началото на 2006 г. През 2007 г. са инвестирани средства за построяването на производствената сграда в размер на 4.8 млн. евро. Поръчани са произвоствени мощности на стойност 6.4 млн. евро, които ще бъдат налични в България през март 2008 г. С това инвестицията ще достигне 12 млн. евро през първия етап на проекта.
До момента са създадени и 90 нови работни места.

Монтюпе - Монтюпе SA е между водещите европейски производители на продукти от алуминиеви сплави за автомобилната индустрия. Групата Монтюпе притежава седем завода във Франция, Обединеното Кралство, Испания, Канада и Мексико. Осмият завод на компанията е построен в Индустриалния парк в Русе. Нейни клиенти са Форд, Рено-Нисан, Пежо-Ситроен, Даймлер–Крайслер, Дженерал Мотърс. За 2007 г. са инвестирани над 55 млн. лв., а след завършване на втората фаза инвестицията ще надхвърли 100 млн. лв. Създадените работни места са 61, а броят на заетите да достигне 800 души в края на инвестиционния процес.

Софтуер АГ - е немска компания, лидер на пазара на високите технологии. Софтуер АГ Дивелопмънт Център България е подразделение на глобалната фирма Software AG. Основната й дейност е насочена към проучването и разработването на продукти, базирани на най-съвременни технологии. Към момента във фирмата работят 45 служители.

Асарел Медет - инвестиции в добивната промишленост. Дружеството се занимава с добив и обогатяване на медни и меднопиритни руди, биохимично извличане на мед; предлагане в страната и чужбина на висококачествени медни концентрати. Реализираните инвестиции до момента за 2007 г. са 22 006 хил. лв. очаквани инвестиции до края на 2007 г. са 40 230 хил. лв. Открити са нови 20 работни места.

Ситигаз – инвестиции в енергийна инфраструктура. Предмет на работа на фирмата е покупка и продажба на природен газ в регион Тракия, след изграждане на собствена газоразпределителна мрежа в 28 общини. Размерът на инвестицията за периода октомври 2006 г. до ноември 2007 г. е 30.5 млн. лв. Открити са нови 20 работни места.

Либхер Марица - за инвестиции в битовото машиностроене. „Либхер” са инвестирали 58 480 300 лв. От тях 28.3 млн. лв са инвестирани в периода от 01.01.2007 г. до 31.10.2007 г. От момента на издаване на сертификат за първи клас инвестиции в завода на Либхер са открити 534 нови работни места.

”Е.Миролио” АД - част от групата Миролио. В периода 2006-2007 г. компанията инвестира около 84 млн. лв. в изграждане на текстилна фабрика в гр. Ямбол, включваща вълнена и памучна предачница, бояджийница, склад за суровини и готова продукция и пречиствателна станция за отпадните технологични води. Новооткритите работни места са 217.