Над 54,2 млн. лв. са отпуснатите евтини кредити за покупка на нови прозорци по Програмата за енергийна ефективност в бита (REECL) от септември 2006 г., когато тя тръгна в България.

 

Броят на евтините заеми за дограми вече надхвърля 22 700. На кредитополучателите е била върната част от сумата в общ размер на 9 762 697 лв. Делът на тези кредити обаче е на второ място по дял.

 

Безспорен лидер са климатиците, за които сме взели над 5,63 млн. лв. евтини заеми, като купувачите им със заем над 11,2 млн. лв.

 

На трето място в класацията е стенната изолация на жилището. Делът й е над 9 на сто и за времето на действие на REECL са отпуснати 13 903 749 лв., а на кредитополучателите са върнати над 2,5 млн. лв. В първата част на програмата до 2011 г. заеми се отпускаха и за индивидуална изолация на апартамент. След това влезе в сила изискването субсидиран кредит да се дава само за колективен проект с участието и на други собственици на жилища в сградата.

 

За 8 години кредити за изолация на покрив или под са много малко, общо едва 453, а делът на този вид енергоспестяващо начинание е под 1%.

 

Според експерти с подобряването на изолацията на жилищните сгради топлинните загуби в тях се намаляват поне с около една четвърт.

 

До 8 години трябват за изплащане на инвестираните пари за подобряване на енергийната ефективност на кооперацията, сочат проучвания.

 

От септември 2006 г. по REECL са били отпуснати над 50 000 заема за 150 737 028 лв., а върнатите субсидии на хората, изтеглили кредитите, са в размер на 28 420 160 лв.

 

„От ресурса на REECL има още няколко милиона лева, които по план ще бъдат усвоени докъм края на октомври, ноември”, съобщи за „Монитор” Борис Петков, координатор в програмата.