Торготерм АД- Кюстендил завърши успешно проект на стойност 124 000 евро за “Качествено професионално обучение, качествен човешки потенциал, конкурентно производство”. Той се реализира по програма ФАР на ЕС- “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”.

18 безработни получиха професионална квалификация за- “Заварчик” и “Шлосер”, със стаж от 1 месец в предприятието. За 10 от тях ще бъде осигурена  и трайна заетост във фирмата.

“Това са двете професии от които имаме нужда, а изпитваме затруднения с намирането на квалифицирана работна ръка. Имаме увеличаване на поръчките през последните 2 месеца и ако тази тенденция продължи, ще излезем от кризата”, каза изпълнителният директор на Торготерм АД Бойко Недялков. В момента във фирмата работят 175 души.

25 души от мениджърския състав получиха допълнителна професионална квалификация по проекта, чрез обучение по професията “Офис мениджър”. Те получиха специални удостоверения от Бойко Недялков.

Купено бе оборудване на стойност 99 000 лв., за 2 работни места за заварчици. “Имаме 2 маси за заваряване, които са единствените по рода си в България. Взехме и необходимите предпазни средства и мерки за тези работни места”, уточни Недялков.

Проектът се реализира от 28.11.2008 г. до 28 ноември 2009 година, като партньор на водещата организация Торготерм АД е Асоциацията на индустриалния капитал в България.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!