Трейс Груп Холд АД ще увеличи структурата си с нова дъщерна компания за инфраструктурно строителство и ремонти. Той ще участва в учредяването на акционерно дружество с парична вноска в размер на 45 хил. лв., представляващи 90% от капитала, става ясно от решение на Съвета на директорите на холдинга. Дружеството ще емитира 50 хил. акции с номинал 1 лв., като останалите 10% от капитала ще бъдат притежание на Галини – Н ЕООД с едноличен собственик доц. д-р инж. Николай Михайлов.

Седалището на новата компания ще бъде в гр. Кърджали. Тя ще кандидатства и изпълнява поръчки за инфраструктурно строителство в района на Централна Южна България. Създаването й е част от инвестиционната стратегия на холдинга и ще бъде финансирано със средства от увеличението на капитала, каза инж. Цветан Цонев, изпълнителен директор на Трейс Груп Холд.