Компании от структурата на Трейс Груп Холд АД започнаха изпълнението на осем нови обекта на обща стойност 45 246 759 лв. през последния месец и половина от IPO-то досега, съобщиха от дружеството. Четири от тях са за изграждане на водопроводната мрежа на Стара Загора, един - за нови пътища и настилки и три за реконструкция и ремонт на стари пътища от ІІ и ІІІ клас.

 

По договор на стойност 20 541 581 лв., ПСФ Мостинженеринг АД започна ремонта и реконструкцията на две пътни отсечки с обща дължина 39 км. Конкретно това са 36 км от Път ІІІ – 707 и 3 км от път ІІІ – 7008, Елхово – Малък Манастир – Голям Манастир. Очаква се проектът да бъде завършен в края на май 2009 г.

 

Водещото дружество в структурата на холдинга - Пи Ес Ай АД започна работа върху 7 нови обекта за над 24.7 млн. лв. За 540 дни компанията ще проектира и изгради пътен участък с дължина 35.8 км от Път ІІ – 56, от гр. Шипка до границата с Пловдив, за които ще получи 12 311 409 лв. Дружеството участва и в четири от шестте лота на проекта “Реконструкция на водоснабдяването на град Стара Загора, частично, No: SZWIP/ OT1W/ лотове 1-6”. По два от тях дружеството работи самостоятелно, а при другите два е водещ изпълнител в консорциума „Трейс-Райкомерс”, като стойността на самостоятелните договори е 3 038 434 лв., а контрактите на консорциума са за 5 024 190 лв.

 

По договор на стойност 3 904 248 лв., „Пи Ес Ай” АД ще реконструира 7.620 км от Път ІІІ-6602, Старозагорски Минерални Бани – Пъстрово и още 6 км от Път ІІІ-664, Братя Даскалови – Православ. За 426 897 лв. ще бъде изградена и пътна настилка в района на тракийската гробница – мавзолей Оструша и Голяма Арсеналка в община Казанлък, отново от „Пи Ес Ай” АД.

 

Утре, 15 декември, на “Неофициален пазар на акции”, сегмент “А”, под борсов код TRACE, започва вторичната търговия с акции на „Трейс Груп Холд” АД. След рекордното презаписване от 1479.6837 пъти при IPO-то, чийто мениджър беше „Сомони Файненшъл Брокеридж”, холдингът вече има 3391 нови акционери, които притежават между 1 и 135 негови акции. При високия интерес на институционалните инвеститори към книжата и уникалното за БФБ разпределение на целия свободно търгуван обем акции в малки портфейли измежду широк кръг акционери, можем да кажем, че това е най-интересният и с нетърпение чакан борсов дебют на компания след IPO на родната борса.