Колебанията на индексите на Българската фондова борса продължиха и днес. Оборотът на търговия е слаб, малко над 3.8 млн. лв. SOFIX не успя да задържи положителния тренд и се понижи с 0.31% до 1 235.15 пункта. Спадът при BG-40 е с 1.39% до 341.90 пункта. На червено са и другите два измерителя. BGTR30 загуби 0.37% от стойността си до 830.67 пункта, а BGREIT е надолу с 0.88% до 96.17 пункта.

Сключиха се 2 130 сделки, а купувач и съответно продавач на деня бяха клиенти на ИП Първа финансова брокерска къща и Елана трейдинг, сочи статистиката от модула В реално време.

Прехвърлянето на акции на Корпоративна търговска банка АД продължава и днес. Банката отчете ръст от 0.32% при изтъргуван обем от 8 698 лота. Средната цена се покачи до 89.29 лв. Акциите на другите финансови институции се търгуваха със спад. Книжата на Първа Инвестиционна Банка АД загубиха 0.27% от стойността си до 7.36 лв. при прехвърлени над 42 хил. акции. Тези на Централна кооперативна банка АД понижават пазарната си капитализация с 1.60% до 5.22 лв.

При по-високи ценови равнища се разменяха акциите на Проучване и добив на нефт и газ АД. При покупко-продажба на 1 553 книжа средната цена се покачва с 3.10% до 8.32 лв. С над 1% поскъпнаха и книжата на Монбат АД до 13.73 лв. при изтъргувани 6 137 лв.

Разнопосочно премина сесията за пътностроителните компании. Холдинг Пътища АД увеличи стойността си с 1.54% до 1 086.46 лв. С минималните 0.01% поскъпнаха и акциите на Трейс груп холд АД до 145.95 лв. Мостстрой АД записа спад от 0.90% до 147.71 лв.

На отрицателна територия се търгуват и акциите на Булгартабак холдинг АД. При покупко-продажба на 15 513 лота средната цена загуби 3.80% от стойността си до 28.86 лв. при неголям изтъргуван обем понижение записват и акциите на Оргахим АД, като спадът е с 2.42% до 351.08 лв.

Негативната активност се отрази и на Каолин АД. Книжата на добивното дружеството днес отчитат спад от 0.80% след като инвеститорите си размениха 3 511 акции, при което средната цена се срина до 11.11 лв. за лот.

Акция на деня

Големият губещ днес е Кремиковци АД / KREM /. Лошите новини около комбината се отразиха негативно на цената на акциите, която днес е надолу с над 27% до средна цена от 4.66 лв. По позицията се прехвърлиха над 20 хил. лота.