Ирландия, Гърция и Португалия са с нива на дълга спрямо приходите от над 300%, показва анализ на британския вестник Guardian.

През 2012 година дългът на Ирландия е бил в размер на € 192 млрд. или 340% от приходите на правителството. По-лоша е ситуацията само в Гърция, където това съотношение е 351%. Португалия, която също получи спасителна финансова помощ, е със съотношение от 302%.

За сравнение, Великобритания е на шесто място със съотношение на дълг към приходи в размер на 212%, според данните на Guardian. Изданието обръща внимание, че обичайно данните за дълга се представят като съотношение спрямо приходите на хазната и се изразяват като процент от брутния вътрешен продукт. Но така нареченият национален доход се отнася към икономиката като цяло, както в публичния, така и в частния сектор. В същото време правителството е длъжно да върне дълговете си от събраните данъци, а не от прихода, който реализира икономиката като цяло.

Ето защо някои анализатори оспорват твърдението, че тези съотношения на дълг към БВП отразяват реално способността на дадена държава да обслужва задълженията си.

За сравнение, Съединените Американски Щати се оказват в по-лоша форма дори от Гърция с общо $ 16 трлн. дълг, който е еквивалентен на 105% от Брутния вътрешен продукт на страната. Съпоставен към нивото на приходите на правителството, обаче, този дълг надхвърля 560% от приходите. За разлика от Атина, плащанията на дъга излизат евтино за Вашингтон, особено след спада на доходността на държавните облигации.

Guardian посочва и друг детайл - в САЩ приходите на правителството от данъци и такси са в размер на около 14% от БВП, докато в повечето страни от Европейския съюз, равнището на бюджетните приходи е около 40% от БВП. Това също е показателно за способността на една държава да обслужва задълженията си.

Съпоставянето на държавите по отношение на съотношението дълг към приходи показва, че в най-добро здраве са скандинавските икономики, където Швеция е с ниво от 75%, Дания - с 82%, а Финландия с ниво 99% дълг към приходи за 2012 година.