Три от германските най-големи банки - Deutsche Bank AG, Commerzbank AG и Bayerische Landesbank – успешно са преминали стрес тест през април.

Според анонимни източници на Bloomberg, резултатите от тестовете показват, че трите банки са устойчиви на икономическите сътресения, а капиталовата им адекватност е доста по-висока от минималните изисквания.

Междувременно, в чернова на доклад за бъдещите стрес тестове на банки от Европейския съюз, който ще бъде обсъден на съвета на финансовите министри на страните членки след 2 седмици, е записано, че е необходимо да бъдат оценени и рисковете за финансовите институции от нивото на публичната задлъжнялост.

Още на 17 юни лидерите на държавите от Европейския съюз взеха решение да направят публично достъпни резултатите от всички проведени стрес тестове на банки, за да докажат стабилността на финансовата система в общността. Досега, обаче, са направени тестове само на по-големите финансови институции. Затова се предвижда през подобна процедура да минат поне още 100 банки.

Идеята за публикуването на резултатите от стрес тестовете дойде от Испания. Сривът на инвеститорското доверие в страната тежко засегна банките там, а испанското правителство иска да докаже на пазарите, че финансовата им система остава стабилна, въпреки високия бюджетен дефицит и свръхзадлъжнялостта.

На срещата на върха на финансовите министри на ЕС през юли Испания ще поиска официално разрешение да публикува резултатите от стрес тестовете възможно най-скоро, потвърди днес финансовият министър на страната Елена Салгадо.

Резултатите се очакват с нетърпение от пазарите, макар и идеята за публикуването им да има достатъчно противници. Според Джордж Сорос, особено важни за пазарите ще бъдат резултатите на малките банки – т. нар. cajas в Испания и Landesbanken в Германия. Без техните резултати, по думите на Сорос, е невъзможно да се направи цялостна оценка на състоянието на банковата система в Европейския съюз. Bloomberg