Опасенията за разпад на еврото и на валутния съюз заради финансовата криза са неоснователни, заяви президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише.

"Всички световни валути са под натиск заради сегашните финансови сътресения", посочи Трише на редовното си изслушване пред комисията по икономическите и валутните въпроси на Европейския парламент.

"Тъкмо обратното, еврото и еврозоната проявиха способност да устоят на кризата", добави той. Според него единната европейска валута е действала като защита за гражданите от еврозоната.

Трише обаче отново предупреди да не се изпускат от контрол държавните финанси заради различните планове за икономическо стимулиране в страните от еврозоната за борба срещу разпространяващата се рецесия. Той изтъкна, че мерките за бюджетно стимулиране като намаляването на данъците и произтичащото от тях задлъжняване на държавите не бива в никакъв случай да създават опасност от подкопаване на доверието в жизнеността на държавните финанси, което може да доведе до намаляване на ефективността от бюджетното стимулиране.

Източник: БТА