На 17 декември 2007 г. /понеделник/ стартира вторичната търговия с акциите на Зърнени храни България АД, съобщиха от Българска фондова борса.

Емисията е в размер на 170 785 600 лв., разпределена в същия брой акции с номинална стойност 1 лев. Присвоеният борсов код е ZHBG.

Книжата са регистрирани на “Неофициален пазар на акции”, сегмент “А” на БФБ-София.

В момента тече вторичното публично предлагане на акции от коммпанията. Приемане на поръчки за придобиване на книжа от Зърнени храни България АД при международно частно пласиране, е в дните между 10 декември и 14 декември. Между 12 и 14 декември се подават оферти и в условията на публично предлагане. На 15 декември ще бъде оповестяването на цената и разпределянето на акциите, а прехвърлянето на разпределените книжа ще стане около 17 декември.

Методът е бук билдинг. Ценовият диапазон е от 4.40 до 5.62 лв. за акция.

Предметът на дейност на Зърнени храни България АД е покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия със селскостопански стоки и производни на тях деривати, внос и износ, както и всякаква друга дейност за която няма изрична законова забрана.