Търговията на Българската фондова борса приключи без ясна посока. Широкият измерител и индексът на дружествата със специална инвестиционна цел приключиха сесията оцветени в червено. Оборотът достигна 1.271 милиона лева, а извън регулиран пазар се сключиха сделки за малко над 120 хиляди лева.

SOFIX +0.84% до 440.44 пункта

BG-40 -0.02% до 118.12 пункта

BGREIT -0.41% до 46.12 пункта

BGTR30 +0.36% до 336.44 пункта

Активна търговия се водеше по позициите на Индустриален холдинг България, Софарма, Централна кооперативна банка, Доверие обединен холдинг, Първа инвестиционна банка, Химимпорт и Зърнени храни България.

Прехвърлиха се 31 197 акции на Индустриален холдинг България, което доведе до повишение в пазарната оценка на компанията от 1.80%. Над 1% към пазарната си капитализация добави и Химимпорт при реализирани 89 370 лота.

Централна кооперативна банка, Доверие обединен холдинг, Първа инвестиционна банка и Софарма приключиха деня със скромен ръст от под процент в котировките. Дяловете на Зърнени храни България пък претърпяха минимална загуба.

SOFIX бе издърпан от книжата на Оргахим, Каолин, Спарки Елтос и Холдинг пътища. Акциите на русенското дружество поскъпнаха с 4.11% до средните 81.54 лева за брой. Другите три компании добавиха по над 2% към пазарните си оценки.

Лотовете на другите две инфраструктурни компании пък приключиха на различна територия. Тези на Мостстрой поскъпнаха с 5.15%, докато на Трейс груп холд поевтиняха с 0.75%.

Кораборемонтен завод Одесос и ФеърПлей Пропъртис изтриха по над 3% от капитализацията си и потопиха широкия индекс. Спад от 2.15% отчетоха и даловете на Албена инвест холдинг. С 1.20% пък поевтиняха акциите на Българска роза – Севтополис.

Сред губещите се наредиха още дяловете на Стара планина холд /-0.97%/, Оловно-цинков комплекс /-0.15%/, Медика /-0.87%/ и други.

С ръст в цената на акциите приключи търговията по позициите на Холдинг Варна /+0.02%/, Неохим /+0.39/, Еврохолд /+1.62%/, Пампорово /+5%/, Булгартабак холдинг /+4.35%/ и други.

Без промяна в пазарната капитализация са Синергон холдинг, Корпоративна търговска банка, Химко, Биовет и други.

* Акция на деня

Стройинвест холдинг приключи сесията с ръст от 22.75% до средните 0.98 лева за лот при едва 5 прехвърлени акции.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!