На 17 септември /сряда/ ще стартира търговията с акциите на Болкан Пропърти Инструментс АДСИЦ, стана ясно от съобщение в БФБ-София.

Емисията на дружеството е разпределена в 650 хил. акции с номинална стойност от 10 лв. Присвоеният борсов код е BLC.

Учредители на дружеството са Невел - П ООД, притежаващо 70% от капитала, ДФ Ти Би Ай Хармония и ДФ Ти Би Ай Динамик с дялове от 15%.

Болкан Пропърти Инструментс АДСИЦ ще инвестира парични средства в недвижими имоти.