Търговският баланс на 16-те от еврозоната за октомври е на плюс с 8.8 млрд. евро, показват данните на Евростат. За сравнение през октомври 2008 година балансът е бил на дефицит от 1.2 млрд. евро.

Данните за ЕС-27 показват търговски дефицит през октомври от 3.8 млрд. евро. Година по-рано обаче цифрите показват -18.3 млрд. евро. Дефицитът в ЕС е намалял за година в областта на енергийните стоки и суровините. В същото време обаче е спаднал износът от ЕС за останалата част на света на машини и автомобили. В крайна сметка търговският обмен на Обединена Европа с всички нейни основни партньори бележи спад. Най-големите спадове се регистрират в търговията с Русия -40%, Турция -20%, Бразилия -23%, Южна Корея -22% и САЩ -20%, показват данните на Евростат.

Германия отчита най-голям излишък по търговското си салдо от 91.7 млрд. евро/ в периода януари-септември/, следвана от Ирландия, която е на плюс в търговията си за периода с 29.7%, Холандия и Белгия.

Най-голям дефицит в търговията си отчита Великобритания /-69.9 млрд. евро/, следвана от Франция/-38.6 млрд. евро/, Испания /-36.8 млрд. евро/.

През деветте месеца на годината България е на второ място след Финландия по спад в търговията  като данните не са сезонно коригирани. На годишна база през деветте месеца на 2009-та година България отчита спад от 29%. Такъв е показателят и за Швеция. Най-голям е сривът във Финландия -36%.