Търговският излишък на Китай се е понижил с 26% от началото на годината, достигайки $ 135.48 млрд.

За същия период на 2008 година търговският излишък, който вече бе започнал да намалява заради световната икономическа криза, е възлизал на $ 180.9 млрд.

През септември процесите в китайската търговия са отбелязали положителна промяна със спад от 10.1% спрямо миналата година, докато през август свиването на търговията е било в размер на 20.6%.

Износът и вносът на Китай през деветия месец от годината са се понижили с 15.2% и с 3.5%, докато през август тези стойности са били -23.4% и -17%. Фокус