Активите на българските фирми в чужбина продължават да нарастват, показват данните на Българската народна банка за 10-те месеца на 2010 година.
 
За времето от януари до края на октомври сме инвестирали 127.2 млн. евро зад граница, докато преките чуждестранни инвестиции в България възлизат на 844.9 млн. евро или 2.3% от Брутния вътрешен продукт.

За десетте месеца на годината е привлечен капитал в размер на 998 млн. евро, като в голяма степен постъпленията са от инвестиции на чужденци в недвижими имоти.

Търговското салдо е отрицателно и е в размер на 1 658.3 млн. евро, което е 4.6% от БВП. Износът ни възлиза на 12 701.9 млн. евро, а вносът достига до 14 360.2 млн. евро.

Положително салдо формират услугите, при които от януари до октомври са реализирани 1 899.9 млн.евро, при 1 338.7 млн. евро година по-рано. Само за октомври е реализирано положително салдо с 90 млн. евро, при 31.6 млн. евро положително салдо за октомври 2009 година.

Текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 481.3 млн. лв., а конкретно за месец октомври тя е отрицателна и възлиза на 111.3 млн. евро.