Предсрочно приключи подписката за първоначалното увеличаване на капитала на Ефектен унд Финанц-Имоти АДСИЦ-София.

Подписката започна на 12 ноември и приключи успешно на 19 ноември, когато бяха изплатени изцяло всички акции от първоначалното увеличение на капитала.


Лицата, закупили права при борсовата им продажба, записаха всички акции от първоначалното увеличение на капитала, а именно общо 150 000 нови акции, съобщават от Българска фондова борса.


Емисионната стойност на записаните акции в общ размер от 150 000 лева е заплатена изцяло по набирателната сметка на Дружеството, открита в "Обединена българска банка" АД.


Дружеството ще предприеме необходимите действия по вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на Софийски градски съд и по регистрация на новата емисия в Централен депозитар АД и БФБ-София АД.