Общо 3 027 е броят на регистрираните трудови злополуки у нас през миналата година. В сравнение с 2011 година през миналата година в България са регистрирани 275 трудови злополуки повече. Това показват данните от оперативната информация на НОИ за трудовия травматизъм в България през 2012 г.

От тях 2 384 случая (79%) са станали на работното място, а 643 (21%) злополуки са се случили по време на отиване или връщане от работа.

Злополуките, станали на работното място, по време и по повод на извършваната работа, са се увеличили със 104 в сравнение с предходната година, а тези, станали при отиване или връщане от работа, са нараснали със 171.

Близо една четвърт от регистрираните трудови злополуки при изпълнение на служебните задължения са в сектор “Преработваща промишленост” - 592, или 24,8%. На второ място в списъка е секторът “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” с 237 случая (9,9%), след това се нареждат секторите “Транспорт, складиране и пощи” с 230 (9,6%) и “Строителство” с 201 (8,4%) случая.

Статистиката показва, че през 2012 г. при трудова злополука на работното място са пострадали 1 674 мъже (70%) и 710 жени (30%).

Общият брой на смъртните случаи при трудови злополуки в сравнение с предходната година са намалели с 4. Намаление се наблюдава и при регистрираните трудови злополуки, довели до инвалидност, които са с 9 случая по-малко. През 2012 г. са загубени 4 638 календарни дни повече от тези през 2011 г.