Държавата може да се натовари с осигуряване на средства за увеличаване на авансовите плащания до 35-40 процента от стойността на проекта, заяви министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.

Той уточни, че тази мярка е приложима спрямо инвестиционните проекти и бенефициенти, които са публични институции.

Дончев обясни, че се прави всичко възможно за намаляване на финансовия ресурс, който самият бенефициент по проект трябва да осигури, и това може да стане с увеличаване на авансовото плащане.

Министър Дончев отчете като изключително успешни резултатите, постигнати по Оперативните програми „Регионално развитие” и „Околна среда”. Елена Бейкова с още информация.

Според оценките на Европейската комисия, отличник по качество на изпълнение и нарастващ темп на усвояване е Оперативната програма „Регионално развитие”. Веднага след нея се нарежда програма Околна среда, където обаче има затруднения в продължаването на договори по големи проекти, заради което е нужна проверка от страна на агенцията за одит на средствата от Европейския съюз, уточни Томислав Дончев.

До края на годината ще заработят и така наречените проекти, свързани с бъдещи приходи за бенефициента, които го задължават да съфинансира част от проекта.

Според Дончев, бенефициентите могат да бъдат подпомогнати от държавния фонд ФЛАГ, който отпуска заеми на общините.

Министър Дончев припомни, че най-важните стъпки за подобряване на усвояемостта по програмите са облекчаване на процедурите и регламентиране на по-кратък максимален срок за верифициране на разходите.