оперативна програма

Семейство

148 лв. еднократна помощ за отопление ще получат 320 000 уязвими домакинства у нас

Правителството прие седмо изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г„ с което се осигурява финансов ресурс в размер на 47,5 млн. лв. по механизма REACT-EU. ...

0

Съвети и мнения

50 компании получиха еврофинансиране за енергийна ефективност

Общо 50 български компании получиха еврофинансиране на стойност 94.1 млн. лв. за подобряване на енергийната си ефективност. Общата стойност на връчените от Министерството на икономиката договори по ...

1

Последни

Увеличение на авансовите плащания - приложимо за инвестиционни европроекти

Държавата може да се натовари с осигуряване на средства за увеличаване на авансовите плащания до 35-40 процента от стойността на проекта, заяви министърът по управление на средствата от Европейския съюз ...

0