Големите прехвърляния на акции от капитала на Холдинг Пътища АД и Железопътна инфраструктура - холдингово дружество АД през миналата седмица се оказаха продажби от големия акционер Васил Божков.

Купувачът и на двата пакета е дружеството МАК КАП ЕАД. Рефернциите към дружеството в Търговския регистър водят към Максим Димов, който е председател на Съвета на директорите на инвестиционния посредник Мак Кап.

От корпоративния сайт на Холдинг пътища АД съобщават, че Васил Божков е продал 3 млн. акции, с което е намалил участието си в капитала му до 243 280 акции, представляващи 0.79% от капитала на Холдинг Пътища АД.

Така МАК КАП ЕАД притежава 3 001 000 броя акции, представляващи 9.78% от капитала на Холдинг Пътища АД.

Същото дружество е закупило и 7 млн. акции, представляващи 11.99 % от капитала на Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество АД, с което увеличава дела си в капитала му до 7 000 100 броя акции, представляващи 11.99 % от капитала му.

След извършеното прехвърляне Васил Божков притежава 37 667 290 броя акции или 64.54 % от капитала на Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество АД.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!