железопътна инфраструктура холдингово дружество

Последни

Одитор се въздържа от оценка по отчета на Железопътна инфраструктура

Множество несигурности, свързани с бъдещото развитие на Железопътна инфраструктура Холдинговото дружество АД, са установили одиторите от Ейч Ел Би България ООД.В доклада им, публикуван на интернет страницата ...

0

Последни

Васил Божков намали още дела си в капитала на Холдинг пътища и ЖЗП

Големите прехвърляния на акции от капитала на Холдинг Пътища АД и Железопътна инфраструктура - холдингово дружество...

0

Последни

PR-ът на ОББ: Нямам информация да са запорирани сметките на Мостстрой

PR-отделът на ОББ няма информация за блокирани сметки на поискалото несъстоятелност дружество Мостстрой АД. Аз като мениджър по връзки с обществеността на банката не съм информиран да има блокирани сметки ...

0