За да се оздрави ключов сектор като енергетиката е нужно формализирано да се положат усилия от всички заинтересовани страни – държавата, големите частни инвеститори. Трябва да участват всички и то в консенсус. Процесът изключва пропагандиране на мерки в крайни посоки и такива, които не са съгласувани с всички участници, коментира пред БНР Орлин Калев, член на Надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциация.

Пропагандирането на такива мерки, които противоречат на националното и международното право, действа в обратна посока - на разклащане на имиджа на България като стабилна инвестиционна дестинация.

От ВЕИ компаниите приветстват либерализирането на пазара, защото това е правилният начин на работа в енергетиката. Въпросът е как ще стане то.

В момента се изработват изменения и допълнения към правилата за търговия с електроенергия. Това е важен документ, защото ще дадат отражение върху това как ще функционира пазарът за в бъдеще. Важно е всички участници, които ще бъдат основни носители и потърпевши на мерките, да бъдат включени в този процес.

Калев уточни, че Асоциацията все още не е включена в работните комисии, които изработват документа, но очаква това да се случи. Вятърната енергия е от най-евтините зелени енергии. Секторът обаче е бил подложен на ред мерки, които са намалили възвращаемостта в него. В момента собствениците на вятърни паркове продават на близки до пазарните цени, уточни Калев.

Ние сме един от основните вносители на мерки за оздравяване в енергетиката, въпреки че не сме основния виновник за довеждането на енергетиката в това състояние. При все това, ние знаем, че, за да може да функционира целият бизнес в България, и в частност нашият, енергийният сектор в България трябва да е оздравен. Но това не може да стане едни за сметка на други.

Зелените централи са изградени с договори за гарантирана цена и изкупуване, а чрез мерките се случва ефективно преразглеждане на тези договори, допълни Калев. В момента нито цената е гарантирана, нито изкупуването.

Много генерално е твърдението, че „Проблемът е, че са сключвани такива договори“. Това е позиция, която е твърде опростена. Затова искаме да влизаме в детайлни позиции, за да може да се гледа конкретно къде са проблемите.

По целия свят бизнесът със зелената енергия се насърчава, защото това беше единственият начин, на първо място, да може да се докарат инвестиции точно в този сектор.

Централите са построени в период, когато довеждането на такива инвестиции е било невъзможно без съответни мерки за насърчаване, посочва Орлин Калев.