При оборот 6 271 891.70 лв. приключи последната сесия за седмицата на Българска фондова борса, като 5.48 млн. лв. идват от няколко сделки на пазара на колективни инвестиционни схеми.

SOFIX +1.52% до 361.29 пункта

BG-40
+2.05% до 102.48 пункта

BGREIT -0.25% до 29.60 пункта

BGTR-30 +2.13% до 269.95 пункта

ДФ ЦКБ Актив отчита ръст от 626% до средна цена от 7.26 лв. за лот и прехвърлени 138 000 лота. ДФ ЦКБ Лидер се изстреля с 508% при изтъргувани 164 500 лота при цена от 6.09 лв. за лот. Най-сериозен принос към оборота има ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд с разменени 5 169 103 лота при средна цена от 0.67 лв. за лот. това е понижение от 32.70%.

Най-ликвидната компания е Фонд за недвижими имоти България с 373 500 изтъргувани ценни книги. Капитализацията на компанията падна с 0.13% при средна цена от 0.78 лв. за лот. На слабия интерес на инвеститорите се радваха още Софарма с над 40 хил. прехвърлени ценни книги и спад на цената от 0.36% и Спарки Елтос /-0.27%/ с 8 365 акции. Банките приключиха в зелено - Централна кооперативна банка е нагоре с 1.56%, Корпоративна търговска банка скача с 0.84%, Българо-Американска Кредитна Банка добави 2.46%.

Инфраструктурните дружества също се представиха отлично. Цената на дяловете на Холдинг Пътища се повиши с 6.76%, а Трейс груп холд - 1.22%.

Стара планина Холд записа сделки за близо 20 000 акции, но стойността на ценните книги не се промени от първоначалната за деня - 1.50 лв. за лот.

На положителна територия приключиха Монбат, Химимпорт, Неохим, Еврохолд България и ЗД Евро инс, като ръстовете на някой от дружествата надминаха 6%. Сред малкото на червено са Индустриален Холдинг България, Синергон Холдинг, Доверие Обединен Холдинг и Спарки Елтос.

Акция на деня

Мостстрой се изстреля с 15.75%, въпреки че по позицията не бяха прехвърлени значителен брой ценни книги - едва 430. На фона на останалите ръстове и вялата търговия инфраструктурната компания заслужава да бъде "акция на деня". Средната цена достигна 4.47 лв. за лот, като сделки се сключваха и на 4.63 лв. за лот.