М+С Хидравлик АД- Казанлък е водещ производител на хидравлични мотори, има развита мрежа от партньорства в чужбина. Повече от 7 години дружеството фигурира на Българска фондова борса. Включено е и в изчисляването на индекса SOFIX. За третото тримесечие машиностроителното предприятие отчита 3.83 млн. лева печалба и 24.2% ръст на нетните приходи от продажба на продукция. М+С Хидравлик АД бе поканена да представи предимствата на публичността по време на Четвъртата кръгла маса за набиране на нови емитенти, организирана от БФБ в Старозагорски минерални бани.

Ползите от публичността са големи, казва пред DarikFinance.bg Владимир Спасов, търговски мениджър и директор за връзки с инвеститорите на М+С Хидравлик АД- Казанлък.

Какви са предимствата и съответно негативите на това една компания да бъде публична?

В случая с М+С Хидравлик АД бих отбелязал, че много повече са предимствата и добрите ефекти от това че сме публично дружество, отколкото негативите. Ползите са наистина много: освен, че имаш възможност за първоначално набиране на капитал чрез пускане на емисия акции, във всеки следващ момент можеш да емитираш допълнителни емисии както на акции, така и на облигации. Кредитния ти рейтинг се повишава. Банките, например, са склонни да отпускат финансиране много по- лесно и при доста по-добри условия, когато статута ти е на публично дружество.

Много важна особеност е и ситуацията, в която те поставя този облик в очите на партньорите и контрагентите. Всеки един потенциален или настоящ клиент или доставчик на фирмата може да черпи по всяко време информация за състоянието на фирмата, как се развива, а това е много сериозен мотив при вземането на решения за сключване на сделки. Много по-лесно е да предпочетеш даден партньор и да пристъпиш в дългосрочни отношения с него, когато ти има доверие.

За времето на съществуването си, 7 години и два месеца, пазарната капитализация на М+ С Хидравлик АД се е увеличила 67 пъти. Давам ви пример за сравнение: ако през 2000-ната година компанията можеше да бъде продадена за 3 млн. лева, то сега минималната стойност на дружеството е 180 млн. лева. Това струва ми се е достатъчно красноречив факт за ползата от това да си публично дружество.

А на въпроса за негативите, знаете, че М+С Хидравлик АД е включена в индекса SOFIX. За съжаление низходящият тренд засегна и нашите акции.

Може да се каже, че негативно също е и спазването на високите и специфични законови изисквания, които всяко едно публично дружество трябва да покрива. От друга страна по този начин имаш възможност да надграждаш методите си за корпоративно управление и да го правиш съобразно европейските приети норми за корпоративно управление, да развиваш бизнеса си прозрачно.

Защо според вас са толкова малко компаниите, които направиха IPO-та досега?

Защото, за да направиш публично предлагане на акции, трябва да извадиш на светло начина си на управление, реалните си резултати. Може би това е мотивът, който спира много от дружествата да станат публични. Моето мнение е, че все повече компании осъзнават какви са позитивите от това да бъдеш публично дружество. Съвремена България е поела една посока на развитие, която съобразявайки се всички европейски норми и директиви, изисква всичко да бъде сложено на масата, да се развиваш по един общоприет начин.

Досега е нямало неуспешно IPO, догодина предстоят 60. Всички ли ще бъдат успешни според вас?

Със сигурност много голяма част от предстоящи IPO-та ще бъдат успешни. Балгария става много интересна, пазарът е атрактивен. Мога да кажа също и че инетересът на чуждестранните инвеститори и акционери е много сериозен. Има възможност много хора извън България да бъдат акционери, така че при всички положения моите прогнози обещават добър резултат за много голяма част от компаниите, които ще се отворят към инвеститорите.

А онези дружества, които попадат в категорията на малцинството?

Всички трябва да знаят, че излизането на борсата е и въпрос на маркетинг, на популяризиране на дейността, демонстриране пред широката аудитория на възможностите, които дава една инвестиция в дружеството. Допускам, че някои от компаниите няма да бъдат достатъчно популярни на пазара и затова няма да постигнат желания резултат още в началния момент. Искрено се надявам и пожелавам на всичики IPO-та да бъдат успешни.

Тази информираност на обществото и акционерите, за която говорите, в последно време бе затруднена. Възприетата Директива за прозрачност изисква от емитентите допълнителни собствени усилия за съобщаване на корпоративни новини. Каква стратегия ще има в това отношение М+С Хидравлик АД занапред ?

Досега съществуващата система за едновременно разкриване на информация към общественоста, Борсата, Комисията за финансов надзор и Централния депозитар беше много добро решение. Ние сме взели временно решение за публикуване на информация на интернет страницата на дружеството. В разговори сме с някои информационни агенции и медии за поемане на тези функции. Аз лично разчитам, че Борсата, тъй като тя като такава също има интерес от достигане на тази информация към инвеститорите, ще предложи един продукт, който да помогне на всяко едно публично дружество да изпълнява безпроблемно изискванията на тази директива.