Сензационни факти за заформяща се в момента война между двата водещи производителя на алкохол в България научи DarikFinance.bg.

Марките цигари King's са собственост на Пещерска, но Карнобатска изкарва доказателство, че държи същата марка, и то от 2005-та година.

Сега ще ви разкажем за безпрецедентната в българската история война на алкохолните босове.

Карнобатска гроздова vs мека топлина

Миналата седмица, на 4 август 2011 г., Софийски градски съд издаде обезпечителна заповед, с която забранява на офшорната компания „Морой Асет Лимитид“ да се разпорежда в България с правата върху търговската марка на тютюневи изделия RED KING. Заповедта е в полза на „Кингс Табако“ ЕАД, както и на дружеството „Финансконсулт“ ЕООД. DarikFinance.bg разполага с документа. 

Въпросните „Морой“, които са регистрирани на Вирджинските острови, се представляват от Белун Хазърбасанов. Той в момента е управител на дружеството „Би Ем Екс“ от Карнобат, като в служебната му биография е записано, че е бил управител на Винпром – Карнобат ЕАД /в ликвидация/, а до август 2010 г е бил също и член на съвета на директорите на „Български лозя“ ЕАД.

Тоест от едната страна твърде вероятно стои „карнобатска гроздова“ /виж и текста в скобите в края на материала/. А от другата страна е не друг, а „меката топлина“ от Пещера. Производител на марката KING'S 's е цигарената фабрика в Пловдив, която през 2008 г. беше купена от „Сигма Консулт“ ООД с управители Станислав Захариев и Николай Янев.

Връзката между „Сигма“ и винпрома в Пещера е доста пряка, посредством „Финансконсулт“, собственик на марката KING'S. Управителят на Финансконсулт Дорета Ангелова е член на съвета на директорите в едно от дружествата, притежаващи Винпром Пещера АД. 

Кой е по-стар /отлежал/?

Red King” е марка на Общността. Европейският регистър OHIM показва, че заявление за регистрация на марката е подадено още през юни 2005 г., а през април 2006 г. марката е официално регистрирана със срок до 2015 г. От друга страна, печелещите популярност в България цигари с марка King's, произвеждани от цигарената фабрика в Пловдив, са регистрирани като търговска марка през 2009 г., като заявлението е подадено през 2008 г.

Red King са с много по-ранен приоритет /15.06.2005 г. спрямо 01.09.2008 г./ Де юре това означава, че собственикът на по-ранната общностна марка може да иска заличаване на българската марка King's – коментира за DarikFinance.bg компетентен юрист.

Това е и направено преди няколко месеца, като срещу цигарена фабрика Пловдив са заведени четири дела, като са получени и обезпечителни заповеди срещу фабриката. Запознати говорят за запор на сметки с милиони левове и полицаи в цеховете, опитващи се принудително да спрат производството на поточната линия.

Но пловдивската фабрика с пещерска жилка бързо намира ефективно противодействие. Дружеството се е защитило, като е подало в OHIM искане за отмяна на по-ранната общностна марка Red King поради неизползване: такава възможност има, ако собственикът на една марка не я използва в 5 годишен срок от регистрацията. В такъв случай всеки заинтересован може да поиска отмяна на регистрацията.

Така че Софийският градски съд с основание постановява спиране на обезпеченията, наложени по-рано върху марката King's, както нарежда и обезпечение, което забранява на офшорката да прехвърля марката и да я използва в България.

Алкохол, цигари, коментари

Според юридическия експерт на DarikFinance.bg, действия като предприетите от офшорната компания „Морой Асет Лимитид“ са типични в битките за търговски марки по целия свят. По принцип по този начин се постъпва, когато се цели изнудване на даден производител. Според юриста с опит на тютюневия пазар, най-вероятно е офшорката да изнудва цигарената фабрика в Пловдив да купи от нея по-ранната общностна марка на много по-висока цена.

В сила е и друга хипотеза: извиване на ръце за действително преустановяване на печелившия страничен бизнес на конкурента. А междувременно маркетинговият директор на цигарената фабрика Милен Щерев заяви, че целта на „Морой“ е да дискредитира доброто име на King's.

Така или иначе, засега става въпрос само за обезпечения, т.е. привременни мерки, докато висят споровете за собствеността върху марката King's. Новата обезпечителна заповед от 4 август подлежи на обжалване от „Морой“ и може и да падне. Споровете най-вероятно ще се решат от съда след години, освен ако страните междувременно не се споразумеят.

Дългият път на Red King до България

От европейския регистър на търговските марки OHIM се вижда, че първоначално собственик на търговската марка е германската компания Tabakwaren Vertriebs GmbH. На 05.01.2011 г. германската компания е прехвърлила марката на Koev, Stanislav bul. "James Baucher" 83 - 85, et. 7, 1407 Sofia.

(За „Станислав Коев“ Търговският регистър мълчи. Какво обаче е регистрирано на софийската улица Джеймс Баучер 85? Бинго! Там е разположен софийският офис на Винпром Карнобат. Впрочем там се помещава и дружеството Вин. С. Индустрийс ООД със седалище в Карнобат, което е собственост на двама съдружници – и двамата регистрирани на Вирджинските острови).

От своя страна този човек на 07.03.2011 г. е прехвърлил марката на офшорката Moroy Assets Limited, Virgin Islands. Така в момента тази офшорка е собственик на по-ранната общностна марка Red King. Със сигурност зад офшорката стоят българи, защото неин представител по индустриална собственост пред OHIM е българката Зорница Гъркова.

След което офшорката е дала изключителен лиценз за ползване на марката Red King на "Ен Джи Мобил" ЕООД, учредено през 2010 г. с капитал 2 лв. - което е просто смешно, ако действително се цели производство на цигари.

Очевидно всичко е предприето с цел да се иска заличаване на българската марка King's на цигарена фабрика Пловдив, твърде вероятно с цел изнудване. Но въпреки всички офшорни чупки под оркестъра от Карнобат, на пръв поглед налице са всички юридически предпоставки за това. 

До момента няма коментар от Винпром Карнобат

Едноличен собственик на „Кингс Табако“ ЕАД, производител на цигарите KING'S, е „Сигма Консултинг“ ООД. Решението на СГС от 4 август е в полза както на "Кингс табако", така и на Финансконсулт ЕООД, собственик на цигарената марка. Управител на „Финансконсулт“ е Дорета Ангелова, която същевременно е член и на съвета на директорите на "Сириус Инвест". От своя страна, "Сириус Инвест" е един от собствениците на капитала на „Винпром Пещера“ АД.