Временен управител ще работи в ръководството на банка, изпаднала в затруднение, ако БНБ преценени, че това ще подобри финансовото й състояние или ще помогне за преодоляването на допуснати нарушения. 

Нещо повече - при назначаването на временен управител БНБ може да му възложи той да работи съвместно с управителния орган на банката или пък изцяло да изземе функциите му. Това става ясно от нов проектозакон за кредитните институции. Той е изготвен от финансовото министерство и бе публикуван за обществено обсъждане в края на миналата седмица. 

Промените са в отговор на европейските изисквания и имат за цел "да се установи ефективна рамка на европейско ниво за справяне с банкови кризи на достатъчно ранен етап, така че да се предотврати пренасянето на финансовите проблеми на отделни кредитни институции върху цялата банкова система". С новия закон ще се премахне във възможно най-голяма степен необходимостта от използване на публични средства за подпомагане на неплатежоспособни банки.

Законопроектът предвижда още промяна на срока, в който БНБ може да постави дадена банка под специален надзор - от 6 месеца на 1 месец. Така БНБ ще може да се намесва по-рано, в случай че някоя банка наруши изискванията за капиталова адекватност.

Предвижда се и създаването на специален Фонд за преструктуриране на банки, който ще се управлява от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. От финансовото министерство предлагат новият фонд да разполага със сума, която е равна на 2% от размера на гарантираните депозити в банките у нас. 

Натрупването на средствата обаче няма да стане изведнъж, а постепенно - за срок от 10 г. след влизането в сила на закона. Фондът ще може да набира средства за дейността си и от дарения, заеми, чуждестранна помощ и др., предвижда законопроектът. Планирано е при необходимост да се набират и допълнителни вноски. Самото преструктуриране според проекта ще цели в кратки срокове да се разпределят загубите между акционерите и кредиторите, като се запази финансовата стабилност и се ограничат загубите за данъкоплатците.

Държавата чрез БНБ ще може да се намесва по-активно и в самия процес на преструктуриране. Временният управител отново ще може да заменя изцяло функциите на ръководството на кредитната институция. Той ще може да започне преструктурирането й като алтернатива на производството по несъстоятелност. Това ще се прави, ако обявяването на банката във фалит би застрашило обществения интерес и би представлявало заплаха за финансовата стабилност в страната.

Според изискванията на ЕК ще бъдат въведени и още два инструмента за преструктуриране - държавна капиталова подкрепа и временна държавна собственост. Те обаче ще се прилагат само след решение на правителството по предложение на финансовия министър.