Открит аукцион за продажба на неизползваните права от увеличението на капитала на Централна кооперативна банка АД ще се проведе на 20 ноември / вторник /, стана ясно от съобщение на БФБ-София. Ще бъдат предложени 843 004 права, които ще се търгуват с борсов код R4CCB.


ЦКБ АД ще увеличи капитала си до 83.16 млн. лв. За целта ще бъдат издадени до 10 394 397 акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна – 7.20 лв. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 5 197 200 нови акции. Акции от увеличението ще се записват до 5 декември включително.

Съотношението между издадените права и новите акции е 7 към 1. Всяко лице ще може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, съответстващ на броя на придобитите или притежаваните от него права, умножен по 0.1428571.