Големи санкции при извършване на злоупотреби с европейски средства предвижда нова методика за финансови корекции при усвояването им. Текстът на методиката вече е подготвен и ще бъде приет на следващо заседание на Министерски съвет, съобщи в Габрово ресорният министър Томислав Дончев.

Предвижда се при установяване на нарушения налагане на корекция от 2 до 100 процента от стойността на поръчката, като целта е общините, допуснали нарушения, да възстановят от собствения си бюджет неправомерно направените разходи, обясни министърът.

Новата методика ще позволи да се поднови работата по спрените заради нарушения проекти. При такива спрени разработки министерството ще наложи финансова корекция на бенефициента и проектът ще продължи да се реализира.

Методиката има и превантивен ефект, тъй като финансовите санкции ще дисциплинират онези, които работят по проектите, смята министърът.

Томислав Дончев, заедно с министъра на регионалното развитие Росен Плевнелиев, е в Габрово, където посети два проекта, финансирани със средства по ОП „Регионално развитие”. Новият дом за хора с физически увреждания е изграден с 1.5 милиона лева по Оперативна програма „Регионално развитие”, а по нея се обновява и зала „Възраждане” с 5 млн. лв.