Вземания за 4.271 млрд. лв. или 6% от Брутния вътрешен продукт имат лизинговите дружества у нас в края на месец септември.

Обемът им спрямо същия период на миналата година намалява с 4% спрямо месец юни и с 20% спрямо същия период на миналата година, показват статистическите данни на Българската народна банка.

В основната им част вземанията са по финансов лизинг. По договори за покупка на леки коли на лизинг дружествата имат да получават 1.281 млрд. лв., което е намаление с 27.7% на годишна база.

Вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване се понижават на годишна база д 21.3% до 1.132 млрд. лв.

Задълженията на нефинансовите предприятия достигат до 3.791 млрд. лв., докато домакинствата дължат 371.3 млн. лв.

За да финансират дейността си лизинговите дружества са емитирали дългови ценни книжа за 45.7 млн. лв. в края на септември, което е спад в тази им дейност с 34.6% спрямо септември 2009 година. В същото време получените кредити намаляват с 91.9% до 1.214 млрд. лв. в структурата на пасивите на тези дружества.