Приходите на един от най-големите световни производители на битова електоника Whirlpool Corp са се удвоили през последното тримесечие на миналата година, благодареие на строгия контрол на разходите, въведен от борда на директорите на компанията.

Чистата печалба на компанията е $ 95 млн. или $ 1.24 на акция. Година по-рано печалбата на Whirlpool е била в размер на $ 44 млн. или 60 цента на акция.

Продажбите за четвъртото тримесечие са нараснали с 13%, но общо приходити от продажби възлизат на $ 4.9 млрд. Reuetrs