Във връзка с издадено частично одобрение на Правилника на БФБ-София АД от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, борсата информира, че считано от 16.06.2008 г. (понеделник), търговията на борсата ще се осъществява чрез новата търговска платформа Xetra. 

Във връзка с прехода към новата платформа, на 12 и 13.06.2008 г. търговска сесия няма да се проведе, съгласно решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД от 02.06.2008 г.

Опасенията, че платформата на Дойче бьорзе може и да не стартира от понеделник, се появиха след цитати на Димана Ранкова, заместник-председател на КФН в днешните вестници, от които става ясно, че правилникът все още не е минал през пълно одобрение и може би ще са необходими 2 седмици за подготовка на нормативната уредба.

Сигнал, че има проблем и надзорът се бави с произнасянето си по проекта за правилник на борсата, бе даден и вчера от Асоциацията на индустриалния капитал в България, от която призоваха КФН за бързо вземане на решение по въпроса.

На брифинг след среща с представителите на асоциацията, шефката на борсата Бистра Илкова отрече да знае за проблем с одобрението на проекта за правилник, но също даде воля на притесненията си, че надзорът закъснява и това създава напрежение не само в инвестиционната общност, но и по отношение на договореното с германския партньор по въвеждането на XETRA.

Минути след като от БФБ оповестиха новината, че проектът им за правилник ще бъде частично одобрен и стартът на платформата ще се осъществи по план, Комисията за финансов надзор също излезе със становище по въпроса.

В него се казва, че във връзка с официално внесеното искане за одобрение на новия борсов правилник на 8 май 2008 г., както и с допълнително изискани от борсата документи на 28 май 2008 г., и предоставен на 2 юни 2008 г. отговор на БФБ, в който са констатирани непълноти, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, Димана Ранкова издава частично одобрение на правилника на БФБ-София АД, свързано с функционирането на търговската система XETRA.

Текстовете на правилника, свързани с надзор, двойно листиране, вътрешна организация членовете на борсата, гаранционен фонд, следва да бъдат съобразени с направените от КФН бележки с писмо от 28 май 2008 г. в 14-дневен срок от настоящето решение.