За деветмесечието ТК-Холд АД отчете нетна консолидирана печалба от 4.709 млн. лв., показва отчетът на холдинга, предадени на БФБ-София. За същия период на миналата година дружеството отчита печалба в размер на 585 хил. лв.

Общите приходи от дейността на холдинговото дружество са в размер на 30.9 млн. лв., като за същия период на миналата година те са били 20 млн. лв., а до 28.6 млн. лв. нарастват нетните приходи от продажби. Увеличават се и разходите на компанията, като от 18.9 млн. лв. за деветте месеца на 2006 г. те се увеличават до 22.8 млн. лв.

Основният капитал на ТК-Холд възлиза на 4.27 млн. лв., а собственият е 27.5 млн. лв.

След като инвеститорите видяха добрия отчет на ТК-Холд АД акциите му се покачиха с 25.44% до 7.20 лв. при изтъргувани над 12 хил. лота.