Депозитите на домакинствата към края на януари 2011 г. възлизат на 27.522 млрд. лева, показват новите данни на БНБ. Това означава, че за първия месец на годината домакинствата са депозирали 178 млн. лв., след като към края на декември депозитите им бяха 27.344 млрд. лв. Прирастът възлиза на 0.65% за един месец и 11.7% спрямо януари 2010 г.

 

Депозитите на нефинансовите предприятия също показват увеличение до 12.398 млрд. лв. от 12.061 лв. месец по-рано. Общо депозитите на частния сектор в банките са нараснали до 43.561 млрд. лева, което е 9.2% годишен прираст. Тъй като депозитната база в края на декември възлизаше на 43.096 мрд. лв., лесно можем да изчислим, че само за месец общо депозираните в банките суми са нараснали с повече от 1%.

 

Тези данни ще ни кажат повече само ако ги съпоставим с отпуснатите кредити. 31.704 млрд. лв. са отпуснатите кредити за нефинансови предприятия към края на 2010 г., а в края на януари са 31.776 млрд. лв., тоест са нараснали за един месец с 72 млн. лв., или с 0.22%. На домакинствата са отпуснати кредити за 18.921 млрд. лв., при 18.987 млрд. лв. месец по-рано, което говори за свиване на кредитирането за домакинствата с 66 млн. лв. за последния един месец.

 

Това може да се дължи на обезценка на лоши кредити, както евентуално и на изплащане на висящи задължения – но да се разгледа като положителен фактор е доста трудно.

 

Общо за кредитите, 51.543 млрд. лв. беше кредитната база към края на декември 2010 г., а 51.644 млрд. лв. е към края на януари. Прирастът на отпуснатите кредити е 101 млн. лв, очевидно главно за сметка на финансовите предприятия.

 

На месечна базакредитната експанзия е под 0.2%, а на годишна е 1.6%.

1.4% е годишният прираст на парите през януари – показват още новите данни на БНБ. Тук става дума за „тесните пари“, или паричният агрегат М1, който се състои от парите в домакинствата и от овърнайт депозити. Същевременно „широките пари“, или паричният агрегат М3, отчита 7.1% годишен прираст. В М3 се включват също и срочните депозити, облигациите с падеж до 2 години и акциите.

 

Към края на януари извън паричните институции циркулират 6.943 млрд. лева.