Забраната за тютюнопушенето в закрити обществени места не е довела до съществено намаляване на броя на пушачите у нас, показват данни от национално представително проучване на НЦИОМ, предоставени на БТА. Изследването е направено между 27 юни и 3 юли сред 1 000 души.

Три процента от анкетираните  пушачи посочват, че са отказали цигарите след 1 юни тази година, като най-често това са хора на възраст между 30 и 39 години.

Мнозинството от пушачите - 74 на сто твърдят, че в момента пушат толкова, колкото и преди влизането в сила на забраните и ограниченията за тютюнопушене.  Една пета от пушачите са намалили количеството изпушвани от тях цигари след 1 юни, като това  е характерно най-вече за жителите на столицата.

79 на сто от активните пушачи в момента предпочитат да посещават заведения, които имат  лятна градина или са  изцяло на открито. Други 41 процента излизат да пушат извън заведението, което посещават. Едва 15 на сто от пушачите твърдят, че не посещават заведения и затова забраната не е проблем за тях.

Според данните на НЦИОМ делът на пушачите сред пълнолетното население на страната е 34 процента.  Мъжете, хората на възраст между 30 и 59 години и ромите, употребяват тютюневи изделия по-често от останалите. 46 на сто от участвалите в изследването твърдят, че никога не са пушили. Така отговарят предимно жените и най-възрастните респонденти.

Една пета от анкетираните са бивши пушачи. Най-често отказалите се от тютюнопушенето са мъже и хора на възраст между 40 и 49 години.

В момента 43 процента от активните пушачи твърдят, че, ако решат да отказват цигарите, ще го направят само ако пушенето стане финансово непосилно за тях. На такова мнение са предимно хората на възраст между 30 и 39 години, нискообразованите, жителите на малките градове и селата, както и бедните.

За 37 процента от пушачите основание да се откажат от вредния навик би било появяването на сериозни здравословни проблеми. Това се отнася в най-голяма степен за жените, за най-възрастните, за заможните, за жителите на столицата и на градовете-областни центрове. 17 процента от пушещите твърдят, че, ако решат да спрат цигарите, това няма да е свързано нито с финансови или здравословни причини, нито със семейство, работа или забрани, а ще бъде въпрос на техен личен избор. Такава позиция заемат предимно хората на възраст между 40 и 49 години и високообразованите.