Загуба от 3 хил. лв. за първото тримесечие на 2008 г. отчете Св. св. Константин и Елена Холдинг АД, като за същия период на предходната година загубата е възлизала на 11 хил. лв. Това стана ясно от отчета на курортното дружество, представен в сайта на X3 News.

Приходите от дейността на холдинга се увеличават двойно и достигат 739 хил. лв. за периода януари-март 2008 г. спрямо 316 хил. лв. година по-рано.

Разходите за дейността на дружеството за отчетения период възлизат на 612 хил. лв. или два пъти повече в сравнение с края на март 2007 г., когато са били в размер на 296 хил. лв.

Компанията регистрира 18.995 млн. лв. собствен капитал към 31.03.2008 г.

На днешната борсова сесия акциите на Св. св. Константин и Елена Холдинг АД паднаха с 13.11%, като книжата се котираха на средна цена от 24.29 лв.