Законовите промени за водния сектор относно собствеността на ВиК системите ще бъдат приети в парламента в рамките на това Народно събрание. Това каза министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Обещание посоченият срок да бъде спазен даде и председателят на Комисията по околна среда и води в парламента Георги Божинов. Днес те обсъдиха с експерти концепция за финансиране на проектите в сектор „Отпадъци” по оперативна програма „Околна среда”.

21 регионални системи за управление на отпадъците ще участват в програмата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, предоставена от оперативната програма. Чакъров заяви, че интегрирани системи ще се изграждат не само по регионалните депа, а ще има и инсталации за предварително и сепариране на отпадъците при всички 21 съоръжения. „Категорично няма да допуснем незаконосъобразно и неотговарящо на съответните директиви и регламенти третиране и обезвреждане на отпадъците в нашата страна”, каза министърът.

Чакъров беше категоричен, че нерегламентираните сметища са ангажимент на общините и затова те ще трябва да се справят с проблема. По думите му обаче обемът на регламентираните сметища, чийто срок вече изтича, ще бъде използван максимално.

Министърът на околната среда заяви още, че сме в активен диалог с ЕК относно наказателната процедура срещу България по НАТУРА 2000. „Обсъждаме следващите стъпки, но страната ни е решена и ще изпълняваме много стриктно и консервативно цялото природозащитно законодателство и бележките, които ни се отправят. Ние ще работим те да бъдат изпълнявани”, обясни министърът на околната среда.

Подготвя се и мярка, с която да бъде изготвен план за управление на различни защитени територии, включително и Странджа.