От днес в продължение на три дни / 29, 30 ноември и 3 декември/ ще се проведе записването за акции от първично публично предлагане на Агрия Груп Холдrинг АД. Емисията е в размер на 1.7 млн. нови акции с номинална стойност 1 лев и при успешно пласиране ще увеличи капитала на компанията от 5 млн. и 100 хиляди акции на 6.8 милиона акции. Мениджър на емисията е ОББ, която приема поръчки в 142 клона в страната.


Предпочетеният метод за провеждане на IPO- то и класиране на подалите заявки за участие в него е букбилдинг с ценови диапазон от 9 до 13 лева за акция. При успешно пласиране на цялото количество ценни книжа при определената горна граница ще бъде набран капитал от близо 22 млн. лв, а free float-ът ще стане 25 %.


Със средствата от първичното публично предлагане Агрия Груп Холдинг АД планира да реализира петгодишна инвестиционна програма Намеренията на дружеството включват увеличаване на обработваемите земеделски земи на 80 хиляди декара, 20 хиляди от които да бъдат собствени. Централно място в плановете заема построяването на маслодобивно предприятие в Девин и инсталирането на оборудване за обработка на слънчогледово и олио от рапица в биогориво.


IPO
Компания Агрия Груп Холдинг АД
Код  
Дейност агробизнес, енергийни култури
Начин на провеждане букбилдинг
Брой акции 1.7 млн. нови акции
Ценови диапазон от 9 лв. до 13 лв. 
Условия
Резултати