От днес започва данъчната кампания за облагане на доходите на физическите лица. До 30 април трябва да бъдат подадени подоходните декларации в Националната агенция за приходите. Ако дължимите суми се внесат до 10 февруари, може да се ползва 5-процентна отстъпка, която ще важи и до 30 април, ако внасяното на данъка стане по електронен път.

Данъкът остава 10%. Съществени промени в дизайна на данъчните декларации няма. Попълват се основна част и приложенията, според вида на дохода, който е получен - наем, хонорар или друг. Експертът Росен Бъчваров обясни, че от подаване на данъчни декларации са освободени тези граждани, които получават доходите си единствено и само по трудов договор. Т.е. - тези, които получават хонорари, някакви възнаграждения по авторски или лицензионни договори, са длъжни да подават данъчна декларация, независимо от това, че платецът на дохода им е удържал 10-процентовия авансов данък и реално няма да се стигне до довнасяне на никакви суми. Много е важно да се знае, че ако има възнаграждение извън трудов договор, независимо от това, че работодателят е удържал данъка, декларации трябва да се подават, допълни Бъчваров.

От тази година ще трябва да се декларират заемите от приятели, според последните промени в Закона за данъка върху физическите лица. Определени категории физически лица са задължени да декларират и заемите, без банковите кредити. Най-общо казано, декларират се заеми и то не само от последната година, а от последните пет години, ако заемът превишава някаква сума - в този случай - 40 000 лева, обясни Бъчваров.

Младите семейства ще могат да ползват допълнителни облекчения от данъка върху доходите си. Това е облекчението за лихвените плащания. Изискването е да имат сключен граждански брак, да не са на повече от 35 години ползващите облекчението и се отнася за частта от плащанията на ипотечни кредити, които са за лихви по този кредит, каза Бъчваров. По думите му, трябва да се представи удостоверение, че имотът е единствен за това семейство. Този документ се издава от Агенцията по вписванията.

От агенцията за приходите призовават да не се чака последният срок за подаване на декларации и плащане на данъка върху физическите лица. За всички, които имат електронен подпис, ще бъде по-лесно да подадат документите и платят налога по интернет.