Покрай всички лихви, такси и комисиони при тегленето на заем мнозина забравят друг голям разход - застраховката. А тя излиза доста солено - за стандартен жилищен кредит от около 80 000 лв. сумата може да стигне до около 400-800 лв. на година, информира в. "СЕГА".

Макар да не са задължителни, застраховките "Живот", "Злополука" и "Имот" са изискване на повечето банки при тегленето на жилищния заем. По-рядко валидна полица се иска и за потребителски кредит. Почти винаги застраховката се плаща от клиента, но е в полза на банката. Хората обикновено подписват застрахователния договор, без изобщо да го погледнат, защото той е най-малката им грижа в цялата олелия по тегленето на заем и купуването на жилище.

"Хората трябва да имат предвид, че застраховките, свързани с кредит, се различават от стандартните застрахователни продукти, които клиентът сключва по своя инициатива", обяснява Десислава Николова от финансовия портал "Моите пари". Основните разлики са в застрахователната сума, т. е. евентуалното обезщетение, но и ставките, които зависят от риска, са доста различни.

Застраховка "Имот"

Обикновено рисковете, които покрива застраховката "Имот", са пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати и някои природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение. Но допълнителни рискове като кражба, грабеж, палеж (т. е. умишлен пожар) се покриват срещу доплащане, обяснява Николова. Застрахователната сума, т. е. обезщетението, което трябва да изплати компанията в случай, че неприятното събитие се случи, е доста голяма. Тя е равна или на размера на заема, или на оставащата главница, или на пазарната оценка на имота.

"Считам, че най-удачният вариант за клиента е жилището да се застрахова на базата на пазарната му оценка. В противен случай при настъпване на застрахователното събитие обезщетението ще бъде платено само на банката и клиентът на практика губи своето самоучастие, което най-често е в размер на 20%", обяснява Десислава Николова. Хубавото при застраховането на остатъка от главницата пък е, че с всяка следваща година цената на застраховката намалява, защото самата главница става по-малка.

Колко струва застраховката?

"Ако се застрахова имотът на базата на действителната му стойност, например 55 000 евро, премията ще бъде от 55 евро до 100 евро. Ако идеята е да се защити само сумата на кредита за въпросното жилище, например 40 000 евро, клиентът ще плати от 40 евро до 70 евро на година", изчисли шефът на консултантската компания "КредитЦентър" Тихомир Тошев.

Главният бизнес директор на дружеството "Алианц Живот" Андрей Александров също сметна, че при оценка на имота от около 55 000 евро премията е приблизително в порядъка на 90-100 евро на година. "Булстрад" например предлага подобна застраховка със застрахователна сума от 40 000 евро срещу премия от 80 евро на година, казаха от компанията. За да покрият повече рискове обаче, дружествата най-често искат доплащане, особено за риска земетресение. Вярно е, че ако не тегли кредит, а просто желае да защити жилището си, човек може да сключи и обикновена застраховка на дома срещу 22 до 34 лв. на година. В такива случаи обаче се покриват много малко рискове и обикновено обезщетението не надхвърля 10 000 - 12 000 лв., обясни шефът на застрахователния брокер SDI Кольо Делев.

Застраховка "Живот"

Тя излиза по-скъпо от имуществената, сочат сметките. Обикновено покрива риска от смърт на кредитополучателя или ако вследствие на болест той трайно загуби работоспособността си. Този продукт не трябва да се бърка със "Злополука", която покрива същите рискове, включително и временното отсъствие от работа, но само ако са в резултат на инцидент. "Често се предлага смесена застраховка "Живот", която включва в себе си и риска от злополука", обясни Десислава Николова. Консултантите препоръчват на хората, които теглят дългосрочни заеми, да сключват застраховка, защото в противен случай при трагично събитие дългът се прехвърля върху наследниците или имотът се губи.

По принцип премията по застраховка "Живот" е много индивидуална, защото зависи от възрастта на гражданина, здравословното му състояние, професията му и др. "Когато размерът на заема е голям, т. е. над 75 000 евро, се провеждат куп медицински прегледи, за да се установи дали гражданинът е здрав", обяснява Николова. При сериозни заболявания застрахователят дори може да откаже договор или да калкулира надбавка за високия риск. Ако кредитът е под 75 000 евро, обикновено клиентът попълва декларация за здравословното си състояние. Но пък ако данните са неверни, полицата може да се анулира или пък застрахователят да откаже да плати обезщетение. В това трябва да се внимава особено, тъй като компаниите много често ползват тази вратичка, за да не плащат. Затова е добре човек да се консултира със специалист не само по отношение на договора за заем, но и на застрахователния контракт. Още повече че по правило при сключване на каквато и да е застраховка оригиналът на полицата остава в банката, която е отпуснала кредита, а и при инцидент застрахователят изплаща сумите директно на трезора.

Най-изгодната оферта

Ако застрахователната сума е например 80 000 лв. за 32-годишен гражданин без сериозни заболявания, подходящите варианти са два - застраховка "Злополука" на кредитополучател или рискова застраховка "Живот", обясни Андрей Александров от "Алианц". В първия случай гражданинът ще трябва да плаща 400 лв. на година, а във втория - 273.60 лв., пресметна той. В ДЗИ при подобен казус полицата излиза около 200 лв. на година. Експерти обаче твърдят, че директно сравняване на офертите на компаниите не трябва да се прави, защото има разлики в рисковете, които покриват.

Банките обикновено имат рамкови застрахователни договори, които сключват с клиентите без оглед на конкретната им възраст, като цената на застраховката е включена в месечната вноска. Но човек все пак има пълното право да си избере сам застраховател, който предлага най-изгодната оферта. Отнема повече време, но не е по-скъпо. Освен това трезорът е длъжен да приеме вече сключена полица, ако тя покрива съответните рискове. "Ако човек трябва сам да си направи застраховката, тогава от значение са не само размерът на кредита, но и възрастта, здравословното състояние, срокът на кредита и рисковият фактор - професия. Например при кредит от 40 000 евро годишната премия е около 140 евро при срок на изплащане 20 години и кредитополучател на възраст 28 години в добро здравословно състояние", разяснява Тошев. Според него е по-изгодно застраховката да се изплаща разсрочено всеки месец с вноската.

Според Десислава Николова от "Моите пари" обаче по-евтино излиза, ако премията за съответната година се плати наведнъж. Още повече че в такъв случай могат да се ползват и отстъпки. Например в ДЗИ за имот от 55 000 евро годишната премия по застраховка "Живот" излиза 207 лв. при еднократно плащане и 220 лв. при разсрочено.

Безработица

Макар много да се говори напоследък за застраховка срещу безработица, реално компаниите, които я предлагат, се броят на пръсти. Няколко банки работят със застрахователя "Кардиф", който продава подобен продукт. В УниКредит Булбанк например защитата срещу уволнение е част от застраховка "Живот", а в Банка Пиреос се предлага отделно. За заем от 40 000 евро от УниКредит със срок 20 години на месец общият продукт - застраховка "Живот" (с включен риск от безработица), излиза по около 23 евро на месец. Преди броени дни Пощенска банка също обяви, че вече ще отпуска жилищни кредити само срещу задължителна застраховка "Живот и безработица". От "КредитЦентър" също казаха, че предстои да пуснат на пазара застраховка срещу загуба на работата. "Тя ще се сключва от физически лица, които искат да се предпазят от риска да изпаднат в невъзможност да покриват месечните си задължения в случай на безработица", обясни шефът на посредническата компания Тихомир Тошев. Съответният застраховател ще плаща обезщетение на гражданина за определен срок, в който той си търси работа. Цената на застраховката ще зависи от размера на месечното обезщетение, което клиентът ще иска да получава, а също и от периода на получаване - 6 или 9 месеца. "Например при избран месечен лимит от 500 лв. и период от 6 месеца годишната премия ще бъде между 90 и 120 лв.", каза Тошев.