От 1 януари 2008 г. неосигурените лица трябва да внасят месечно не по-малко от 7.20 лв. за задължително здравно осигуряване, съобщиха от Националната агенция за приходите.

Това се налага заради промените в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година и определения нов размер на минималния осигурителен доход от 240 лв. Същевременно, според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Т.е. за тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 6% върху 120 лв.

От НАП припомнят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 560405 - „Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО”), като задължително се посочва и периода, за който се отнася вноската.

През 2008 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за 2008 г. за самоосигуряващите се лица е 240 лв., а максималният е 2000 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители се увеличава с 10 лв. спрямо предходната година до 120 лв..

През тази година минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност е 60 лв..

На 31 януари изтича срокът, до който всички самоосигуряващи се лица, които искат да променят вида на осигуряването си трябва да подадат декларация в НАП.