Над 141.5 млн. лева оборот се завъртя на петъчната борсова сесия. Индексите добавиха по над 2% към стойностите си от вчера и завършиха седмицата триумфално.

С покачване от 3.17% до 1 764.49 пункта финишира ветеранът SOFIX. Широкият BG-40 се повиши с 2.43% до 514.45 пункта, а ръстът при BGREIT и BGTR30 е съответно 2.48% до 103.83 за индекса на дружествата със специална инвестиционна цел и 2.49% до 1 124.18 пункта за измерителя на компаниите в имотния бизнес.

В отбора на печелившите дружества днес бяха Българо- Американската крединта банка АД и Централна кооперативна банка АД. Книжата им поскъпнаха съответно с 5.8% до 76.36 лева и 4.62% до 10.64 лева за ценна книга. Прехвърлените над 39 хиляди акции по позицията на Каолин АД- Сеново също се отразиха в цената им, която се повиши с 4.41% до 17.98 лева за лот.

Над 465 хиляди акции на Индустриален холдинг България АД бяха обект на инвеститорски интерес в последния ден на ноември. С това пазарната капитализация на дружеството набъбна с 3.88%, с формиране на средна цена за акция 11.78 лева.

Под натиск останаха да се търгуват книжата на Неохим АД, като димитровградското придприятие отчете понижение с 0.25% до 74.14 лева за акция. На отрицателна територия се оказа и Петрол АД, която днес обнародва отчета си за деветмесечието. При изтъргуван обем от 33 526 книжа на компанията, цената им се понижи с 0.22% до 4.50 лева за акция.

Интересна днес бе и търговията с книжа на Деспред АД, Химко Враца АД и силистренската Оргтехника АД.

Днес бяха изтъргувани още 11 214 925 акции / или 3.8% от капитала/ на Българска телекомуникационна компания АД / БТК /. Не е ясно дали тези книжа са придобити в следствие на търговото предложение, отправено от НЕФ Телеком България ООД към миноритарните акционери. Оборотът бе 126 728 652 лв. Цента на всички прехвърлени книжа бе 11.3 лв. за акция.

През седмицата стана ясно, че общо 197 физически лица, които притежават 981 085 акции и 32 юридически лица, собственици на 10 233 840 ценни книги, са приели търговото предложение за БТК на цена от 11.30 лв.

НЕФ Телеком България ООД притежава пряко и чрез свързани лица 90.07% от капитала на телекома. Ако днешните 3.8% от капитала на родния телеком са придобити от НЕФ Телеком, участието му ще надхвърли 95%.

Мажоритарният акционер има намерение да поиска отписване на телекома от публичния регистър воден от Комисията за финансов надзор.