Двуетажен жилищен блок се срути тази нощ в Перник. При инцидента няма пострадали хора. Самосрутилата се стара жилищна сграда е собственост на „Мини Перник" в ликвидация.

Двуетажният блок в кв. „Цалева круша" е рухнал около 4.00 ч. след полунощ. В сградата имало едно самонастанило се ромско семейство. Сред обитателите няма пострадали, тъй като са били във входа по-малко засегнат от срутването.

Вчера преди обяд пропаднало вътрешното стълбище и тавана на един от блоковете в злополучния бл. 8. Три семейства са били евакуирани и настанени временно в общински жилища. Издадена била и забранителна заповед за влизане в опасната постройка.