Държавата ще покрива част от разходите за частна детска градина на децата, неприети в държавна или общинска такава. Това се разбира от Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини. Тя е качена за обществено обсъждане.
 
В проекта на наредбата са посочени шест условия, които трябва да бъдат изпълнени едновременно, за да имат родителите право на компенсации. Детето трябва е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район се намира настоящият адрес на детето и да не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година. От своя страна общината по настоящ адрес пък не е предложила равностойно място в квартала.

Също така, детето не трябва за е записано в нито една държавна или общинска детска градина или училище, а за съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.

Условие за отпускане на компенсациите е още детето да е в задължителна предучилищна възраст и да е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище - частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране.

istock
istock

Родителите от своя страна пък не трябва да получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази наредба.

От мотивите към проекта за наредба става ясно, че компенсациите за неприетите деца са в сила от 1 януари 2021 г. Първите суми обаче вероятно ще бъдат платени в средата на годината. От бюджета ще се компенсират реално направени разходи за обучението на неприетите деца. Още при приемането на промените в Закона за предучилищното и училищното образование през септември миналата година беше поставен таван за тези средства.

Те не трябва да надвишават средния месечен разход за издръжка на дете в детска градина или около 300 лева. Конкретната сума трябва да бъде определена със заповед на образователния министър. Това вероятно ще стане през втората половина на февруари.

Държавните компенсации ще могат да покрият такси за частна градина или училище, за което трябва да се предостави договор с въпросната институция, както и документи за реално платените средства.

istock
istock

Ще се дават пари и на родители, които имат договор за отглеждане и обучение, сключен с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца. В тази графа би трябвало да влизат частните градини, които не са регистрирани като такива, а формално работят като занимални и детски клубове.

Семействата могат да кандидатстват за детегледачка до 2023г.

Ще се покриват и разходи по договор за обучение с физическо лице. Това обаче може да е педагог, който отговаря на условията за учител в градина, а обучението трябва да е поне по четири образователни направления от тези, които се преподават в градините. Този текст може да се използва от родители, чиито деца посещават кооператив.

Според проекта за наредба родителите ще трябва веднъж да подадат декларация за съответната учебна година, с която да поискат да получават компенсации. Ако бъдат одобрени, ще трябва да предоставят документи за разходите, а това ще става няколко пъти в годината. За тази година първоначалните заявления за одобрение ще се подават до 30 април, а първите суми вероятно ще бъдат платени в средата на годината.

istock
istock

От доклада на образователния министър Красимир Вълчев става ясно, че за тази година в бюджета са предвидени средства за компенсации извършените разходи от родителите, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата им, за които през учебната 2020 – 2021 година не са налични свободни места за прием в държавните и общинските детски градини и училища.

„По индикативни разчети за 2021 г. средно-месечно ще бъдат компенсирани разходите за около 3600 деца, които отговарят на условията на наредбата”, посочва просветният министър. Те ще могат да бъдат компенсирани от 1-и януари до 14-и септември 2021 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg