Столична община предлага нови правила за прием в 1. клас в столичните училища. Това предвижда проект на наредба, качена за обществено обсъждане.

Предвижда се да се въведе централизирано електронно класиране, което трябва да намали административната тежест за родителите и в голяма степен да улесни процесите, свързани с обявяването на свободните места, регистрация и кандидатстване, класиране и записване на децата в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Това ще става чрез служебни проверки на всички критерии за прием, с изключение на тези на осиновени деца и деца, настанени в приемни семейства.

Свободните места се обявяват на интернет страницата на Системата и наинтернет страницата на всяко училище в срок до 15 април на текущата календарна година.

Въвежда се и допълнителен критерий “Дете с постоянен/настоящ адрес в административния район на Столична община, в който се намира училището”, който ще се прилага за деца от четвърта група от водещия критерий след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група, и ще носи 5 точки.

Класирането ще се извършва след това за детските градини, а не паралелно, както беше досега. Освен това графикът за приема на първолаци няма да се прави в почивни и празнични дни, както и в дните, в които се провеждат изпити след седми клас и матури.

Учебната година може да започва по-рано

Децата могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище, като класиранията се извършват по реда на желанията, посочени в Системата.

istock
istock

 Посочено е още, че приемът в училищата с разширено изучаване на изкуства ще се осъществява през Информационната система.
 
В мотивите към документа е записано, че с промените в наредбата се въвеждат единни и недискриминационни критерии за прием на учениците в първи клас във всички общински училища, с което се гарантира равнопоставеност на всички кандидати. Стремежът е да се избегне концентрирането на ученици само в определени училища и наличие на свободни места в други, като ефективно се усвои наличния на Столична община училищен сграден фонд.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg