Министерството на образованието и науката предлага проект на промени в Наредбата за ползване на студентските общежития и столове. Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

Промените в Наредбата предвиждат разширяване на главата "Студентски столове". Въвежда се централизирана електронна система за контрол на храненето в студентските столове, като допълнителен модул и доразвиване на системата за заетост на студентските общежития, изградена от Министерството на образованието и науката /МОН/.

"Наблюденията от ежегодно извършваните проверки в студентски столове през последните години показват някои случаи на неправомерно ползване на храна, намалена с размера на държавната субсидия, от лица, които нямат право", пише в оценката за въздействието на проекта.

Знапаред в студентските столове ще могат да се хранят и лица, които не са студенти, докторанти или специализанти, но при две условия - наличие на свободен капацитет и като заплащат за храната цена, която не може да бъде по-ниска от себестойността й.

Предоставя се възможност на висшите училища да сключват договори със специализирани фирми за осъществяване на студентско столово хранене, като правата и задълженията на страните да се уреждат в договори между тях при стриктно спазване на изискванията на наредбата. Фирмите, обаче ще могат да си начисляват максимум 15% печалба.

istock
istock

Друга промяна предвижда право на студентско общежитие да имат не само студентите в редовно обучение, но и тези, които са в задочна форма.
Това обаче ще е "при условие, че са останали свободни места след настаняването на студентите, докторантите и специализантите по чл. 23, ал. 2 от всички висши училища в населеното място и членовете на техните семейства".

Вдигат стипендиите на студентите догодина

Става въпрос за българските студенти, които се обучават в редовна форма и заплащат такси, чуждестранни студенти, обучаващи се у нас по междуправителствени спогодби или по актове на МС, както и българските докторанти и специализанти, обучаващи се в редовна докторантура.

Досега студентите, отговарящи на условията за ползване на студентско общежитие, които не са настанени поради недостиг на места, получават месечна парична помощ при ползване на свободно наета квартира, чийто размер се определя ежегодно с постановлението за изпълнението на закона за държавния бюджет за съответната година.

istock
istock

С промените в наредбата е записано, че тази практика отпада по две причини – заради установени при извършени проверки нередности, така и поради значителното намаляване на броя на студентите в редовна форма на обучение през последните няколко години, което позволява желаещите да бъдат настанени в студентско общежитие.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg