„Подземно строителство“ и „Ядрена химия“ влизат в Списъка на защитените специалности в университетите. Общо 46 студенти ще се обучават за бакалавърска степен в редовна и задочна форма по тях.

За първата ще се приемат в Минно-геоложкия университет „Иван Рилски“ в София, а за втората - в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщават от пресслужбата на Министерския съвет (МС).

Добавянето на двете нови специалности в списъка става с приета от правителството промяна в Постановление № 64 за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности.

Какви стипендии дават за успех на студентите

С включването на „Подземно строителство“ и „Ядрена химия“ в списъка броят на защитените специалности се увеличава до 29. Досега той включваше 27 специалности, от които 13 са в областта на филологиите, две са в областта на природоматематическите науки, а останалите 12 са инженерни. „Защитени специалности“ са тези, към които няма достатъчен интерес, но има необходимост от висококвалифицирани специалисти.

istock
istock

Завършилите „Подземно строителство“ получават професионална квалификация „Инженер по подземно строителство“, като подобни специалисти стават все по-търсени от работодателите, гласят част от мотивите за превръщането на специалността в защитена. Дипломиралите се студенти могат да се реализират в управлението на проекти в областта на подземната инфраструктура, в минно-строителни и миннодобивни предприятия, в дружества и фирми, които извършват подземно градско, тунелно, транспортно и хидроенергийно строителство, строителство на метрополитени и подземни градски комуникационни съоръжения, както и други видове подземно и надземно строителство. Специалността е все по-важна с оглед на реакцията към зачестилите природни бедствия като наводнения, свлачища и срутища, се казва още в мотивите.

Работодателите не харесаха план-приема в университетите

Обучението по „Ядрена химия“ е ключово за подготовката и обезпечаването с кадри за сектора на ядрените технологии и ядрената енергетика, както и за националната сигурност, се посочва в мотивите за превръщането на специалността в защитена. Солидната общохимична подготовка на студентите им позволява да работят и в сфери извън приложението на ядрената енергия и йонизиращите лъчения. Дипломираните специалисти са квалифицирани за изследователска, технологична, внедрителска, аналитична и производствена дейност. Над 80 процента от завършилите се реализират в областта на ядрената и радиохимия, радиоекология, нуклеарна медицина, контрол на опазването на околната среда, както и в научни институти.

С друга промяна в постановлението се дава право на министъра на образованието и науката да предлага за утвърждаване и по-голям от определения брой на приеманите за обучение студенти по специалност от регулираните професии „Медицина“. Тази възможност ще може да се реализира след съгласуване с министъра на здравеопазването и в рамките на получените заявки на висшите училища за броя на приеманите за обучение студенти. Целта е да се предприемат стъпки в посока намаляване недостига на лекари в здравните заведения в страната.

За приоритетните професионални направления и за защитените специалности, след мотивирано предложение на отрасловия министър, министърът на образованието и науката ще може да предложи по-голям брой студенти и докторанти от заявените от съответния университет. Това ще се случва след оценка на комисията в Министерството на труда и социалната политика за необходимостта от такива специалисти. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg