Директорите на училищата да получават минимум 1810 лева, а заместник директорите – 1675 лева, предвиждат помени в Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда, качени за обществено обсъждане.

Минималната заплата за старши учител и старши възпитател пък става 1533 лева. Новите заплати трябва да влязат в сила от 1 септември, ако промените бъдат приети.

Една от основните мерки за мотивиране на младите хора да изберат учителската професия и за преодоляване недостига на педагогически специалисти е повишаването на доходите им и достигането им до 25% над средната брутна работна заплата за страната, пише в мотивите към законопроекта.

В тях е посочено, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ бр. 52, от 05.07.2022 г.) са предвидени допълнителни средства за предучилищното и училищното образование в размер на 150 мил. лв., в т. ч за увеличение на възнаграждения на персонала в системата на предучилищното и училищното образование.

1500 лв. минимална заплата за университетски преподавател

Във връзка с постигнати договорености със социалните партньори на отраслово ниво за разпределението на допълнителните средства е предвиденото увеличение на работните заплати на персонала в системата на предучилищното и училищното образование от 01.09.2022 г. с 5% на педагогическите специалисти и с 4% на непедагогическия персонал.

МОН
МОН

Новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти са договорени с подписания на отраслово ниво Анекс No Д01-157 от 20.07.2022 г. към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg